"Amikor Mózes lejött a Sínai-hegyről a tanúság két kőtáblájával a kezében, arcának bőre ragyogott, mivel az Úrral beszélt. Ezután a többi izraelita is odament, és Mózes közölte velük mindazt, amit az Úr a hegyen neki mondott." (Kiv 34,29.32)